Ga naar de inhoud

Bliq-kWh-meter BMM3100CT

Bliq-kWh-meter BMM3100CT

Bliq-kWh-meter BMM3100CT

In deze handleiding leggen we uit hoe de Bliq-kWh-meter gekoppeld wordt met de Bliq energiemanager. Deze handleiding is van toepassing op het volgende model:
– BMM3100CT

Stap 1: Veilig werken

Voordat je begint met het aansluiten dien je alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Zorg ervoor dat de elektrische installatie niet onder spanning staan wanneer je er aan werkt.

Stap 2: De kWh-meter installeren

Installeer de meter op een DIN-rail in de meterkast. De meter heeft een breedte van 4 standaard modules, hier dient dus voldoende ruimte voor beschikbaar te zijn.

Stap 3: De kWh-meter elektrisch aansluiten

Het betreft een meting met stroomspoelen, sluit de meter aan zoals weergegeven in de afbeelding.

LET OP! Voor de correcte meting en weergave van de data is het van belang om de juiste stroomrichting aan te houden.
De pijl op de stroomspoel moet altijd mee gaan in de richting van de stroom vanaf de netaansluiting gezien.
Wijst de pijl ↑ omhoog komt de stroom van ‘beneden’.

Als er een omvormer wordt aangesloten, sluit je de stroomspoel dus NIET aan in de stroomrichting van de omvormer, maar tegengesteld.
Door deze handeling verschijnt er een – (min) getal op het schermpje van de kWh meter.

Voor het voeden van de meter, sluit de meter als volgt aan:

Stap 4: De kWh meter met de Bliq energiemanager verbinden

De kWh-meter moet verbonden worden met de Bliq energiemanager. Gebruik hiervoor de RS485 aansluiting die zich op de kWh-meter bevindt.

Stap 5: Communicatiekabel pinverdeling

De communicatie kabel kan via een RJ45 stekker worden aangesloten op in de Bliq energiemanager. Aan de kant van de kWh-meter je hebt daarbij aan losse aders dus genoeg. Gebruik hierbij de blauwe en blauw-witte ader.

Stap 6: Communicatie kabel aansluiten

De Bliq-kWh-meter heeft een klemmenstrook waar je losse aders op kunt aansluiten. Sluit de blauw-witte kabel aan op B en sluit de blauwe kabel aan op A zoals weergegeven in de afbeelding.

Stap 7: Bliq-vanger aansluiten

Sluit het andere eind van de kabel aan op een COM-poort van de Bliq energiemanager.

Stap 8: Opstarten

Zorg ervoor dat de kWh-meter elektriciteit kan meten en wordt gevoed.

  • Hou de knop E ongeveer 3 seconde ingedrukt, totdat je een password moet invoeren.
  • Het default password is 1000.
  • Voor het bevestigen van het password druk je ongeveer 3 seconde de knop E in.
  • Scroll door het display met de knop P totdat je het menu SET CT1 tegenkomt.
  • Voer de stroomsterkte in van de stroomspoel. Voorbeeld: gebruik je een 20A stroomspoel? Dan voer je 0020 in.
  • Bevestig je keuze door ongeveer 3 seconde de knop E in te drukken.

De kWh-meter is nu ingesteld.

Stap 9: De Bliq-vanger configureren

Nu is het tijd voor de volgende stap, het configureren van de Bliq energiemanager. Dit doe je in een paar tellen met de Bliq-qonnect app.

We leggen alles uit in deze handleiding.