Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Bliq B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 februari 2022 

Door de aard van onze dienstverlening beschikt Bliq B.V. (hierna: Bliq), onderdeel van Solarclarity Group B.V., over bepaalde gegevens van jou. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Bliq verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Bliq gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Hierbij respecteren wij bovendien jouw privacy, door (onder andere) de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) na te leven.

 1. Wanneer verzamelt Bliq persoonsgegevens?
  Bliq verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites en applicatie van Bliq, waaronder www.bliq.energy.

Bliq verzamelt persoonsgegevens als je klant van ons wordt, bij het aangaan van een (leverings-)overeenkomst, bij het uitlezen van meterstanden, als je contact met ons zoekt per telefoon of e-mail, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

 1. Welke Persoonsgegevens verzamelt Bliq en wat doen wij ermee?

Installateur
Ben je een installateur en word je klant van Bliq, dan verzamelen wij de volgende gegevens van jou:

–              NAW-gegevens;
–              Telefoonnummer (optioneel);
–              E-mailadres;
–              Geslacht;
–              Geboortedatum;
–              Betaalgegevens;
–              Factuurgegevens;

Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden om de overeenkomst die wij met jou aangaan uit te kunnen voeren. De gegevens worden gebruikt door onze financiële administratie en op het moment dat wij onze dienstverlening aan jou aanbieden.

Wij bewaren deze gegevens totdat je besluit geen klant meer bij ons te willen zijn. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht).

Qontrol (het portaal van Bliq)
Om toegang Qontrol te krijgen registreer je je via de website met een algemeen zakelijk e-mailadres. Wij versturen dan een verificatiecode naar dit e-mailadres. Na verificatie kun je een account aanmaken. In het portaal heb je toegang tot een beheeromgeving waar je je bedrijfsgegevens kunt opgeven en wijzigen. Daarnaast kun je in dit portaal de voor jouw relevante gegevens van jouw klanten inzien en configuratiewijzigingen doorvoeren in de Bliq-installaties van je klanten.

Wanneer je gebruik maakt van Qontrol verzamelen wij de volgende gegevens van jou:

–              Adres
–              Bedrijfsnaam en eventueel afdeling
–              Btw-nummer
–              IBAN-nummer
–              Contactpersoon binnen het bedrijf
–              E-mailadres
–              KVK-nummer
–              Telefoonnummer
–              Wachtwoord (geanonimiseerd)

Verder kun je optioneel jouw bedrijfsgegevens en contactgegevens beschikbaar stellen aan jouw klanten waar je een Bliq-vanger hebt geïnstalleerd.

–         Bedrijfslogo
–         Bedrijfsnaam
–         E-mailadres
–         Telefoonnummer

Deze gegevens verzamelen we om de door jouw gevraagde dienstverlening aan je te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie zolang je gebruik maakt van onze dienstverlening of zo lang we daartoe verplicht zijn volgens de geldende wet- en regelgeving.

 

Eindgebruiker van de applicatie
Wanneer je als eindgebruiker gebruik maakt van onze Bliq-App en/of de Bliq-vanger dan dien je je te registreren met jouw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Daarmee maken wij een account aan, waarop je kunt inloggen met dat e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord. In de applicatie heb je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wanneer je de Bliq-vanger hebt gekoppeld, heb je in de applicatie overal real-time inzicht in jouw gas- en energieverbruik, kun je jouw verbruik vergelijken met dat van andere vergelijkbare huishoudens en kun je bijhouden hoeveel stroom jouw zonnepanelen opwekken én of het systeem nog wel goed functioneert. Binnen de applicatie kun je ook een profiel opstellen. Hiervoor gebruiken wij:

–              E-mailadres;
–              Wachtwoord;
–              NAW-gegevens;
–              Nummer van de slimme meter;
–              Aantal bewoners adres;
–              Woningtype;
–              Opgewekte energie;
–              Ingekochte energie;
–              Realtime gas- en stroomverbruik;
–              Telefoonnummer (optioneel);
–              Geslacht;

Dit doen wij om de door jouw gevraagde dienstverlening aan je te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie tot je jouw account opheft. Wij bewaren deze informatie ook zodat je deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het gebruik van onze applicatie en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt, via jouw account, informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Gegevens over opgewekte, ingekochte en verbruikte energie bewaren we langer, maar dit doen wij geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken wij voor statistische doeleinden en zijn niet meer te herleiden naar jou of jouw adres. Jouw gegevens zijn ook in te zien door de installateur die bij jou de zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Met deze installateur hebben wij een overeenkomst gesloten om de veiligheid van jouw data te kunnen waarborgen.

Onze applicatie downloaden
Je kunt onze applicaties downloaden via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij jou maandelijks per mail over nieuwtjes, tips en onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Heb je een user account bij ons? Ook dan ontvang je van ons de nieuwsbrief, deze nieuwsbrief bevat informatie over onze dienstverlening en soortgelijke diensten/producten. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact
Via het contactformulier op onze website en in onze applicatie kun je vragen stellen of informatie opvragen over onze producten en diensten. Ook kun je contact met ons opnemen door ons te bellen of een e-mail te sturen. Daarnaast kun je ons feedback geven in de applicatie. Hiervoor gebruiken wij jouw:

–              E-mailadres;
–              Overige gegevens verkregen via het contactformulier;

Wij verwerken deze gegevens om jouw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen, nadat je ons hebt gevraagd om dit te doen. Wij bewaren deze informatie, totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie of maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Anonimiseren
Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. De elementen die zorgen dat de gegevens tot jou herleidbaar zijn worden verwijderd en wat overblijft zijn anonieme statistieken. De statistische gegevens zijn geen persoonsgegevens meer en aan het gebruik daarvan zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. De geanonimiseerde gegevens hebben wij nodig om statistische analyses te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Doordat wij het anonimiseren zorgvuldig uitvoeren en de gegevens daarna niet tot je herleidbaar zijn wordt jouw privacy gewaarborgd.

 1. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Bliq kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Dit doen wij uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De betreffende derde ontvangt van Bliq alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij werken verder met bepaalde derden samen. Dit zijn:

–              De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.
–              Onze zustermaatschappijen (die vallen onder de Solarclarity Group).
–              Consultants en leveranciers.
–              Anode Energie (indien van toepassing)
–              Jouw installateur (indien van toepassing)

Met deze bedrijven hebben wij relevante overeenkomsten gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

 1. Cookies
  Wij maken gebruik van cookies op onze website (en in onze applicatie). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit doen we om de volgende redenen:
 • het gebruik van onze website (en applicatie) te analyseren en op basis daarvan onze website en dienstverlening te verbeteren (analytische cookies);
 • de websites optimaal te laten functioneren (functionele en technische cookies);
 • voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
   

  Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

De volgende cookies worden op onze website gebruikt:

Cookie; Entiteit; waarborgen 

 

Soort Doel Type Bewaartermijn
Google Analytics 

Google LLC, Amerika

 

Privacyverklaring

Analytisch 

 

 

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. 

We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

 

Https-cookie Maximaal 2 jaar
Google TagManager 

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring

Functioneel Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden. Https-cookie Sessie
Facebook Connect 

 Facebook Custom Audience

Facebook, Amerika

Privacyverklaring

 

Advertentie Cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Facebook pixel registreert klikgedrag en websitebezoeken. Cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren. 

 

 

 

Maximaal 3 maanden
Diversen: 

 First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel Dit zijn cookies die noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk maken, zoals het inladen en tonen van lettertypen. 

Ze maken het daarnaast mogelijk om de cookiebanner te tonen en deze te laten werken, maar ook ter beveiliging van de website.

Https-cookie Maximaal 2 jaar 

 

 

Met bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook graag hun privacyverklaring.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met betrekking tot het Privacy Shield 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 1. Jouw rechten
  Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij jou vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dan je ook echt degene bent van wie wij de gegevens verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld door het opvragen van een klantnummer in combinatie met een adres.
Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via privacy@bliq.energy.

 1. Hoe beveiligt Bliq Persoonsgegevens?

Beveiliging
Bliq neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw Persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de Bliq Dossier op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Bliq heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in van deze Privacyverklaring.

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

 1. Gedragscode slimme meters
  Bliq maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Bliq houdt zich aan deze gedragscode, deze kunt u hier inzien.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan Bliq, via privacy@bliq.energy of via het contactformulier op de website.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy- en cookieverklaring
Bliq behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy- en cookieverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Bedrijfsinformatie

Bliq B.V.
Hogeweyselaan 145
1382JK Weesp

KvK-nummer: 74432192

Telefoonnummer: 0294 745 700
www.bliq.energy
privacy@bliq.energy