Ga naar de inhoud

Solax

Bliq werkt alleen met één omvormer. Zogenoemde ‘cascade opstellingen’ (meerdere omvormers aan elkaar gekoppeld) worden niet ondersteund.

Waar op te letten bij het combineren van Bliq met een Solax systeem

Groter is niet altijd beter: het gaat om de verhouding. Voor een optimale efficiency van Bliq dient het totale batterijvermogen in maximaal 3 uur te kunnen laden of ontladen. De vuistregel Bliq is: vermogen omvormer * 3 = maximale capaciteit batterij. Je “window” mag dus niet groter zijn dan 3 uur. Anders gezegd: Binnen 3 uur moet je batterij tot 100% kunnen laden of ontladen. Minder capaciteit (dan *3) mag uiteraard altijd.

De Solax batterij

Solax heeft zijn eigen batterij maar is ook compatibel met andere merken.  

LAN-connectie
De Solax omvormer moet een LAN-connectie hebben. Deze is niet altijd standaard op de omvormer aanwezig. Dit is afhankelijk van de uitvoering. 

PV systeem en hybride omvormer 

De hybride omvormers van Solax werken enkel in combinatie met de aansturing als er geen zonnepanelen zijn aangesloten. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de slimme thuisbatterij-aansturing.