Ga naar de inhoud

Huawei

Bliq werkt alleen met één omvormer. Zogenoemde ‘cascade opstellingen’ (meerdere omvormers aan elkaar gekoppeld) worden niet ondersteund.

Waar op te letten bij het combineren van Bliq met een Huawei systeem

Groter is niet altijd beter: het gaat om de verhouding. Voor een optimale efficiency van Bliq dient het totale batterijvermogen in maximaal 3 uur te kunnen laden of ontladen. De vuistregel Bliq is: vermogen omvormer * 3 = maximale capaciteit batterij. Je “window” mag dus niet groter zijn dan 3 uur. Anders gezegd: Binnen 3 uur moet je batterij tot 100% kunnen laden of ontladen. Minder capaciteit (dan *3) mag uiteraard altijd.

De Huawei batterij

Huawei is enkel compatibel met hun eigen batterij, de LUNA2000 serie. Er kan maximaal 30 kWh batterijvermogen worden aangesloten op een Huawei omvormer. Hiervoor gebruikt Huawei batterij units van elk 5 kWh. En een BMS (Battery Management System). Een BMS kan maximaal 3 batterij units (15 kWh) aansturen. Wanneer je meer dan 15 kWh wil aansluiten, is er een tweede BMS nodig. 

Bij 1-fase omvormers blijft het monitoren nog mogelijk via de app van Huawei als deze met de ingebouwde Wifi is verbonden (dus niet via de dongel). Bij de 3-fase omvormers is dit nog niet het geval. De monitoring via de app van Huawei komt te vervallen. De dongel dient wel meegeleverd te worden voor eventuele service door Huawei.  

Let op: Bliq is (nog) niet ingesteld op het aansturen van meerdere BMS op een omvormer. Om gebruik te maken van de aansturing is een maximum gesteld aan 1 BMS en een maximale vermogen van 15 kWh.  

Ontladen

De maximale ontlaadvermogen wordt bepaald door de BMS.  

  • Bij gebruik van een 5 kWh batterij is dit vermogen 2,5 kWh. 
  • Bij gebruik van een 10 kWh of 15 kWh batterij is het vermogen 5 kWh. 

Dit betekent dat het ontlaadvermogen lager kan zijn dan het nominale vermogen van de omvormer, maar nooit hoger. 

 

Laden – 1 fase systeem

Het maximale laadvermogen vanuit het net is bij een 1-fase omvormer 3 kW (2,2 kW bij het kleinste model), ongeacht het aantal BMS en de batterij combinatie.  

De verhouding van de omvormer en batterij speelt dus een belangrijke rol. Voor een optimale efficiency van Bliq dient de totale batterijvermogen in maximaal 3 uur te kunnen  laden of ontladen. Als de batterij in verhouding met de omvormer meer dan 3* zo groot is, is de kans waarschijnlijk dat de batterij niet vol geladen wordt op het moment dat er een laag tarief is.

Bijgaande afbeelding uit de Luna handleiding geeft dit duidelijk weer.

Laden – 3 fase systeem

Het maximale laadvermogen vanuit het net is bij een 3-fase omvormer wel gelijk aan het nominale vermogen van de omvormer.

Bijgaande tabel uit de Luna handleiding geeft dit duidelijk weer.