Ga naar de inhoud

Retrofit: waarom altijd een kWh meter nodig?

We krijgen vaak de vraag of de plaatsing van een Bliq kWh meter (aangesloten op de Bliq-vanger) nodig is, als je een thuisbatterij-systeem als retrofit plaatst. Het antwoord is ja! Er moet immers exact worden gemeten wat de reeds aanwezige (veelal oudere) zonnepanelen omvormer precies doet. Dit is noodzakelijk in Vlaanderen én in Nederland, want bij laatstgenoemde moet het systeem klaar zijn voor de afbouw van salderen. Dan loont het namelijk niet meer om alleen te ’traden’.

De data van de kWh meter is nodig om het algoritme de allerbeste voorspelling te laten maken. En daarmee keuze voor het laden- en ontladen. Als je hiervoor alleen de terugleverdata van de P1 poort aanhoudt, mist er een groot deel van de stroom die daarvoor in huis wordt verbruikt. Aangezien het verbruik in huis elke dag anders is, wordt dan het algoritme automatisch minder accuraat.

Retrofit installaties

Retrofit betekend letterlijk ‘achteraf inbouwen’. Er wordt een nieuw kabeltraject aangelegd naar de meterkast met daarin dus een eigen groep. Hierop wordt de nieuwe hybride omvormer met batterij aangesloten.

De Bliq kWh meter moet worden geplaatst achter de aardlekautomaat van de (oudere) zonnepanelen-omvormer. Zo weet de Bliq-vanger precies wat en wanneer er wordt opgewekt. Met deze informatie wordt bepaald welke commando’s de omvormer van de batterij moet krijgen.

Met alle onderstaande datapunten kan er een accuraat algoritme worden gemaakt. Dit algoritme bepaald per woning het beste stroomprogramma.

  • Slimme/digitale meter (P1): realtime stroom inkoop & injectie/teruglevering
  • Hybride batterij omvormer (Modbus): realtime state of charge, vermogen, etc
  • Oudere zonnepanelen-omvormer (kWh meter): realtime wattage productie
  • Weersvoorspelling op adresniveau
  • Historisch- en verwacht toekomstig opwek & verbruiksprofiel
  • Dynamische energieprijzen per uur

Wordt de oude omvormer vervangen? Of wordt er een geheel nieuw systeem geplaatst? Dan is de Bliq kWh meter niet nodig.

Bliq kWh meter op kabeltraject van oudere zonnepanelen omvormer

De Bliq kWh meter wordt geplaatst achter de aardlekautomaat van het aanwezige zonnepanelen-systeem, zo is ook de kWh meter correct afgezekerd.

Met de kWh meter weet de Bliq-vanger precies, realtime, hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt. Aangezien er in de Bliq-vanger een SIM-kaart met dataplan zit, is deze altijd online en is er geen WiFi afhankelijkheid.

Het alleen gebruiken van de data uit de P1 poort is hier onvoldoende. Dit omdat de P1 alleen de stroom meet die wordt teruggeleverd, niet hoeveel er in totaliteit wordt opgewekt door de zonnepanelen. Er is immers ook bijna altijd verbruik in huis voordat er wordt teruggeleverd.

Deze informatie is dus nodig voor het algoritme. Bliq moet immers accuraat voorspellen hoeveel zonnestroom er precies wanneer wordt opgewekt. Dit omdat er dan altijd voorrang kan worden gegeven aan laden met zelf opgewekte stroom.

Een bijkomend voordeel: door precies te weten hoeveel er wordt opgewekt (zonnepanelen) en hoeveel er wordt ingekocht & verkocht (P1), is het echte verbruik in kWh in huis bekend.

Door dit af te zetten op wat ervoor is betaald aan de energiemaatschappij, kan worden ingezien hoeveel dynamische sturing met de thuisbatterij heeft opgeleverd!