Ga naar de inhoud

Bij welk prijsverschil doet Bliq een laadcyclus? (NL)

Bliq geeft in het Nederlandse algoritme jouw batterij opdracht om te gaan opladen in de uren met de laagste prijs en ontladen in de uren met de hoogste prijs. Hoe lang jouw batterij-systeem hierover doet is afhankelijk van het vermogen van de omvormer (kW) en capaciteit van de batterij (kWh). Zo kan een 5kW omvormer een 10kWh batterij laden in 2 uur. Als jouw capaciteit 15kWh is, dan zal de 5kW omvormer hier 3 uur over doen.

Het Nederlandse Bliq algoritme doet pas een “trade” als er een prijsverschil is van minimaal 4 cent op voldoende uren achter elkaar op één dag. We houden hier rekening met de hoeveelheid verwacht rendement ten opzichte van de garantievoorwaarden. Zo haal jij het maximale uit je thuisbatterij binnen jouw garantie! In de praktijk zal je thuisbatterij (veel) langer meegaan dan de garantievoorwaarden stellen.

Wat is een laadcyclus?

Een cyclus is één keer volledig opladen en één keer volledig ontladen. Wanneer jouw batterij maar half wordt opgeladen en ontladen telt dit als een halve cyclus.

We definiëren het laden en ontladen op basis van de laadstatus oftewel ‘State of Charge’ (SoC). Geheel opgeladen zal deze op 100% staan en bij half opgeladen op 50%.

De batterij zal zich nooit volledig ontladen naar 0%. Dit wordt voorkomen door jouw omvormer in combinatie met het Battery Management System (BMS) van de batterij. Bij de meeste batterij-systeem-merken is het minimum ± 15%. De reden hiervoor is dat volledig ontladen, dus tot bijvoorbeeld 0%, de levensduur van jouw batterij niet ten goede komt.

Bliq doet een “trade” bij een prijsverschil van minimaal €0,04 tussen verschillende uren

Bliq weet op basis van de configuratie van jouw batterij-systeem welke verhoudingen moeten worden aangehouden. Zo kan een 3,68 kW omvormer een 10kWh batterij volledig volladen in 2,71 uur. Bij een 5kW omvormer met 10 kWh batterij is dit 2 uur.

De dynamische energieprijzen van morgen worden vandaag om 15:00 bekend gemaakt (day-ahead-market, EPEX). Zo weet het algoritme hoeveel uren achter elkaar de prijzen laag staan en hoeveel uren de prijzen hoog staan.

We geven pas opdracht om een cyclus te doen zodra er een prijsverschil is van minimaal €0,04 tussen de goedkope uren en de dure uren. Dit kan een hele of een gedeeltelijke cyclus zijn, afhankelijk van het aantal goedkope/dure uren achter elkaar en de verhouding tussen jouw omvormer (kW) en batterij (kWh).

Dit prijsverschil van minimaal €0,04 is gebaseerd op een afweging tussen wat het je oplevert met een “trade”, de degradatie van de batterij, rekening houdende met minimalisatie van omzettingsverliezen & hoeveel cycli of throughput je thuisbatterij garantie heeft.

Je haalt bij dit minimum van €0,04 dus maximale winst uit je batterij-systeem binnen de garantievoorwaarden.

Aantal laadcycli & effect op levensduur batterij

Bijna alle thuisbatterijen zijn LFP, oftewel lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4). Dit is een vorm van lithium-ion-technologie. De LFP batterij is op dit moment de meest veilige batterij-technologie beschikbaar met relatief de langste levensduur.

Alle thuisbatterijen kennen een degradatie (“slijtage”) naarmate ze geladen en ontladen worden over tijd. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar aantal cycli en degradatie van LFP batterijen. Een publicatie in het Journal of The Electrochemical Society (2020) laat zien dat de gemiddelde LFP batterij na ±6.000 cycli nog 80% van de originele capaciteit heeft.

Met Bliq zal jouw batterij gemiddeld 1.1 cycli per dag uitvoeren over het jaar. Soms is dat een halve, hele of zelfs 2 cycli per dag. Dat zijn dus gemiddeld 401 cycli per jaar.

Uitgaande van bovenstaande publicatie zal jouw LFP thuisbatterij na 10 jaar nog aanzienlijk meer dan 80% van de originele capaciteit over hebben. Dit is echter wel merk- & kwaliteit afhankelijk. De meeste thuisbatterij fabrikanten geven een garantie van 10 jaar en overgebleven capaciteit van 60%. Effectief laat het onderzoek zien dat de overgebleven capaciteit in realiteit hoger zal liggen.

In het totale door Bliq aangestuurde portfolio draait de eerste geplaatste thuisbatterij nu langer dan 5 jaar. Deze thuisbatterij heeft nog 94,4% over van de originele capaciteit (pijldatum februari 2024).

Categorieën: Kennisbank