Ga naar de inhoud

Activeer je P1-poort bij Fluvius (Vlaanderen)

Wat is een P1-poort?

Op je digitale elektriciteitsmeter zitten (onder het gele klepje) twee gebruikerspoorten: de P1- en de S1-poort. De P1-poort stuurt per seconde de elektriciteitsdata en per 5 minuten de gasdata rechtstreeks uit. Zo zijn via de P1-poort je verbruik (kWh), actief vermogen (kW), en enkele kwaliteitsgegevens beschikbaar. Daardoor kan je er ook tal van slimme toepassingen op aansluiten en de gebruikersdata ontsluiten op bv. een app voor slimme sturing van je verbruik zoals Bliq.

Hoe laat je deze openzetten door Fluvius en waar moet je rekening mee houden?

Om je P1- en S1-poort te openen, moet je om privacyredenen een aanvraag indienen bij Fluvius, omdat er vanaf dan heel wat data vanuit je gebruikerspoorten kunnen worden gedeeld met je Bliq app of slimme toepassingen. Beide gebruikerspoorten worden altijd samen geactiveerd of gedesactiveerd.

HIER kan je de aanvraag in je gebruikersprofiel bij Fluvius doen. Je vindt er ook een handig filmpje met handleiding om je gebruikerspoorten te openen (of weer te sluiten) na goedkeuring van je aanvraag. Je ontdekt er ook hoe je de status van je aanvraag makkelijk kan opvolgen.

Belangrijk: de gegevens van je aanvraag moeten overeenstemmen met die op je contract bij je energieleverancier.

Verder hou je best je rijksregisternummer bij de hand om je identiteit te verifiëren.

Let op: het kan tot 72 uur duren vooraleer een nieuwe digitale meter in ons systeem geregistreerd staat. Werd je digitale meter nog maar pas geplaatst? Wacht dan best een paar dagen om je gebruikerspoorten te activeren.

Waar moet je op letten als je van energieleverancier wisselt?

Zoal we al vermeldden, moeten de persoonsgegevens van je aanvraag bij Fluvius om je gebruikerspoorten beschikbaar te maken overeenkomen met de gegevens in je energiecontract.

Dat betekent ook dat wanneer je van leverancier verandert onder dezelfde naam als in je vorige contract, dit geen invloed heeft voor de data die vanuit je P1-poort met slimme apps worden gedeeld.

Verander je echter van leverancier met een andere naam dan op je bestaande contract of gaat het om een gecombineerde wissel, dan zullen de gegevens niet meer correct worden gedeeld door je gebruikerspoorten op je digitale meter.

Meer info: Maak je digitale meter slim| Fluvius

Categorieën: Kennisbank