Inloggen Qontrol
Terug naar handleidingen
Print handleiding
Print handleiding
Bliq-kWh-meter overzichtpagina

Bliq-kWh-meter aansluiten

Hier lees je hoe je de Bliq-kWh-meter verbindt met de Bliq-vanger, kies eerst het juiste type.

Wil je een instructiefilmpje zien hoe een kWh-meter wordt aangesloten en geconfigureerd?

1 fase directe meting

BMM145DM

1 fase met stroompoel

BMM145CT

3 fase directe meting

BMM3100DM

3 fase met stroomspoelen

BMM3100CT

 

 

Wat is jouw locatie?
Bezoek jouw lokale website

We zien op basis van je locatiegegevens dat je je niet in Nederland bevindt. Kies welke website je wilt bezoeken.


Blijf op de Nederlandse site