Terug naar handleidingen
Stap 1: De tabel
Print handleiding
Print handleiding
Functies van de seriële communicatie poort

Bliq-vanger COM-poort pinverdeling

De com-poorten van de Bliq-vanger zijn geschikt voor verschillende seriële communicatie interfaces. Er kan gecommuniceerd worden met apparaten die gebruik maken van: RS485, RS422 en RS232. De onderstaande afbeelding en tabel geven de pin verdeling weer die hiervoor aangehouden dient te worden.

 

Stap 1: De tabel